משבר הקורונה, שכמוהו או דומים לו, לא חווינו במאה השנים האחרונות, הפתיע עסקים רבים שלא נערכו מבעוד מועד למשבר בסדר גודל שכזה. בפועל, "אשליית היציבות" התפוגגה כהרף עין ועסקים יציבים של עשור ויותר, נקלעו למשברים כלכליים משמעותיים, וחלקם, אף לכדי חדלות פירעון וסגירת העסק.

אחת המסקנות הראשונות שכל עסק חפץ חיים, שנקלע למצב משברי כזה, חייב להסיק הינה שיש לבצע מיידית סריקת מערכות מקיפה ויסודית לעסק, לזהות את נקודות התורפה ונקודות החוזקה של העסק ולהגדיר פעולות מעשיות וכואבות להבראת העסק.

בניית אסטרטגיה נכונה לעסק במשבר, הינה פעולה מקדמית חשובה, וראוי לעשותה בסמוך ככל האפשר לקרות המשבר. תכנית העבודה האסטרטגית חייבת לכלול גם הכנת תוכנית משפטית מול העובדים ו/או הספקים ו/או הלקוחות ו/או הבנקים.

תוכנית עבודה המהווה "תוכנית חירום לעסק", כוללת, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

 • ניהול מו"מ לדחיית/פריסת דמי השכירות העסקיים.

בבתי המשפט התקבלו עד כה 3 החלטות סותרות בעניין חובת תשלום דמי השכירות בתקופת משבר הקורונה ובשאלה בדבר חילוט ערבות בנקאית בגין אי ביצוע/דחיית תשלום דמי השכירות, ועל כן נוצר בלבול רב ומצוקה גדולה בקרב בעלי העסקים:

כך למשל, בתיק "רב בריח" קבע השופט דניאל הורביץ, כי "קורונה איננה מילת קסם אשר בגינה יש לתת סעד ארעי שלא לממש את הערבות הבנקאית".

לעומת פסיקה זו התקבלה החלטה הפוכה לחלוטין בתיק אחר שהתנהל בבימ"ש השלום בירושלים. בתיק זה קבעה כב' השופטת יהלום, כי "גם אם קורונה אינה מילת קסם, אין ספק כי הימים אינם ימים רגילים… אני נעתרת לבקשה ומורה כי מימוש הערבות הבנקאית יעוכב…"

וברוח החלטת השופטת יהלום, התקבלה החלטה נוספת בבימ"ש השלום בירושלים, בתיק אחר. שם נעתר ביהמ"ש לבקשת "רשת ריקושט 3,000", והורה להוציא צו מניעה האוסר על הבנק לממש ולהעביר למשכיר את דמי השכירות הבנקאית שנועדו להבטחת דמי השכירות.

חשוב לבדוק מהם התנאים שנקבעו בהסכם השכירות בעניין "כוח עליון", וכשלב ראשוני לבצע פנייה בע"פ ובכתב למשכיר (בעל הנכס) בבקשה להפחתה/פריסה של דמי השכירות החודשיים בתקופת המשבר.

נכון למועד זה, אין עמדה אחידה המערכת המשפט לעניין תשלום דמי השכירות העסקיים, ועל כן בימים אלה הקים משרד המשפטים ועדה מיוחדת להגדרה חקיקתית של מה שמכונה "סוגיות כוח עליון".

 • שינוי תנאי העבודה (שעות העבודה/ימי העבודה) ו/או צמצום כוח האדם בעסק חייב להיעשות בהתאם להוראות ו/או החוק.

חשוב לדעת כי גם בימים אלה –

 • הפחתה בשעות/ימי העבודה של העובד, עלולה להיחשב כהרעה בתנאי העבודה המזכה את העובד, בין היתר, בפיצויי פיטורים.
 • כל שינוי בתנאי העבודה (ימי עבודה/שעות העבודה/הגדרת תפקיד..) יעשה באמצעות מסמך בכתב ויחתם ע"י הצדדים.
 • חובה לערוך שימוע כדין בטרם פיטורים, לעובד הנמצא בחל"ת (חופשה ללא תשלום).
 • על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח).
 • יש לפעול בהתאם לתנאי הסכם העבודה של העובד.

טיפ חשוב: "חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002" מחייב כל מעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי העבודה לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ההודעה תימסר בכתב ועליה לפרט את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'.

בית הדין רשאי לחייב את המעסיק בתשלום פיצויים לדוגמא לעובד בסכום של עד סך של 15,000 ₪ (ובמקרים מסוימים אף בסכום גבוה מכך) גם אם לא נגרם לו נזק, ואם ישתכנע כי המעסיק הפר את חובתו ביודעין.

 • הקטנת עלויות והוצאות של העסק (ביטול הוצאות לא הכרחיות).
 • פנייה לבנקים בבקשה לעריכת הסדר ו/או השהייה של תשלומי הלוואה.
 • פנייה לספקים לעריכת לוח תשלומים דחוי (הסדר חובות), לרבות דחיית תשלומים קיימים (חשוב: עריכת מסמך בכתב).

יש לבצע פניות לספקים ו/או צדדים שלישיים, אשר נערכו עמם הסכמים מסחריים ו/או ניתנו לטובתם שיקים לפירעון, וזאת במטרה לנהל מו"מ לשינוי התנאים המסחריים ולהתאימם למציאות הקיימת וכן להגיע לדחייה ופריסה של תשלומי החוב הנותרים.

חשוב לבצע פנייה כאמור, וזאת בטרם יבצע הבנק החזר של שיקים בחשבון העסקי, וזאת על מנת לא להגיע למצב  בלתי הפיך, בו החשבון יוכרז כ"מוגבל".

 • עריכת הסכמים מסחריים (הסכמי התקשרות) בכתב, אשר יכללו את כל התנאים המסחריים ו/או הפיננסיים ו/או המשפטיים באופן מלא, לרבות החרגה במקרים של "כוח עליון" וסנקציות מתאימות.

בדרך זו, ניתן למנוע ו/או למזער את הנזקים הכספיים הרבים, אשר עלולים להגרם במקרה של הפרת הסכם, על כל המשתמע מכך.

ליווי ומתן ייעוץ משפטי בזמן אמת לעסק אשר נקלע למשבר, הינו צעד הכרחי וקריטי בכדי לקבל ההחלטות הנכונות אשר ישפיעו באופן ישיר על מצבו העתידי של העסק, אולם אין בכך די. יש צורך בשינוי גישה ויצירת דרך חדשה ורעננה להבראה וצמיחה.

לשם כך, הקמנו דירקטוריון חיצוני, שיגדיר את היעדים והאסטרטגיה של כל עסק, וכן יפקח על הדרך לעמידה ביעדים אלה והגשמתם. זהו מודל עסקי חדש שיגרום לכל עסק לנצל את כל הפוטנציאל העסקי הגלום בו, באמצעות סיעור מוחות של 4 מומחים בתחומים שונים (התחום המשפטי, התחום העסקי, התחום התקשורתי ותחום המדיה והשיווק) שיוצרים אסטרטגיה מותאמת לצרכי העסק, תוך מימוש החלום והייעוד של כל בעל עסק.  

צוות המומחים המלווה עסקים וחברות 20 שנים, יערוך לעסק תכנית מותאמת לבניית אסטרטגיית יציאה ממשבר הקורונה. בתהליך יסודי ומהיר, נערוך בחינה של העסק, של הסביבה העסקית, והתקשורתית שלו נענה על כל השאלות שעולות, ונציג תכנית המדייקת את צרכי העסק למינוף  – צעד אחר צעד עד ליציאה מהמשבר ולקידום והובלת העסק להצלחה.

מוזמנים להיכנס ללינק ולהשאיר פרטים – ונחזור אליכם בהקדם!

כל שתקדימו לטפל במשבר שנוצר בעסק ולבנות תוכנית חירום מיידית, הרי שמגוון האפשרויות רחב יותר ומונע פעולות קשות, ולעתים אף בלתי נמנעות, בעתיד.

לימור עוזרי

הכותבת: עו"ד לימור עוזרי

 מייעצת ומלווה פרטיים, עסקים וחברות בתחום המסחרי ובתחום דיני העבודה, ובעלת וותק של 18 שנים.